Životopis

Rick Morton Patel je 34-ročný miestny aktivista, ktorý rád prezerá škatuľky, prechádzky a divadlo. Je inteligentný a bystrý, ale môže byť aj veľmi nestabilný a trochu netrpezlivý.

Je Francúz. Má diplom z filozofie, politiky a ekonómie.

Fyzicky je Rick v celkom dobrej forme.Autor

Rick Morton Patel je 34-ročný miestny aktivista, ktorý rád prezerá škatuľky, prechádzky a divadlo. Je inteligentný a bystrý, ale môže byť aj veľmi nestabilný a trochu netrpezlivý.

Je Francúz. Má diplom z filozofie, politiky a ekonómie.

Fyzicky je Rick v celkom dobrej forme.